ИЗБОР НА РАМКА

Тук ще ви изложа метода на избор на рамка по „Боксинг-систама”.
Знак за „Боксинг-система“: 50 □ 16 – 140. Може да се види от вътрешната страна на дръжката при повечето диоптрични рамки и слънчеви очила.
50 → 50 mm широчина на шайбата;
16 → 16 mm разстояние между шайбите;
140 → 140 mm дължина на дръжката:

МНОГО ВАЖНО!

По „Боксинг-системата“, ориентировъчно, две рамки могат да се сравнят, коя от двете е “по-широка” като се сравни сборът на първите две стойности:

Пример: 50 □ 16 -140. За напасването на рамката има значение как са закрепени дръжките към кръжилата. Ако за клиента е необходима по-широка рамка от пробваната – се избира нова с по-голям сбор от първите две стойности на „Боксинг-системата“ и сходно закрепване на дръжките.
Като приблизителна оценка за възможностите за правилно напасване на избраната рамка е сравняването на “PD mm за далеко” от рецептурната бланка и “сборът” от първите две стойности на „Боксинг-системата“:

Пример: PD: 65 mm; 50 + 16 = 66 mm.
При широка основа на носа , като ориентировъчна величина при избора на рамка може да се ползва стойността от записа по „Боксинг-системата“: Пример: 50 □ 16 –140.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля попълнете формата и с радост ще Ви помогнем!